Start.Geschiedenis.Tijdschrift.Archief.Wandeltochten.Activiteiten.bestuur.Links.Contact.

Heemkring Molenstede presenteert een nieuw boek over alle gebeurtenissen in   

 Molenstede tijdens Wereldoorlog 1914-1918:

 

“Een klein dorp in een “Grooten Oorlog”

 

11 november 1918, dag van de bevrijding, is een historische datum die dit jaar overal in het land wordt herdacht.

Ook Heemkring Molenstede wou dit niet ongezien laten voorbijgaan en heeft in een prachtig boek van liefst 192  

 pagina’s, alle gebeurtenissen die zich in Molenstede voordeden, chronologisch te samen gebracht.

Het geheel wordt geïllustreerd met talrijke unieke foto’s uit Molenstede en veel handgeschreven documenten uit die  

 tijd.

 

De redacteurs van de Heemkring zochten 3 jaar lang alle mogelijke info en documenten in Parochie-archief,  

 Stadsarchief Diest, Legerarchief in Brussel, talrijke boeken, oude kranten enz. Bovendien werden meerdere  

 Molenstedenaars geïnterviewd waarvan familieleden destijds betrokken waren in de oorlog als soldaat of  

 burgerslachtoffer.

 

Centraal staan uiteraard alle 66 Molensteedse frontsoldaten die aan de IJzer gingen vechten. Van een groot aantal  

 kon deels of geheel terug gevonden worden waar ze gevochten hadden of wat hun overkwam. Hun wedervaren staat  

 in lang of kort in dit boek verteld.

Dit leverde enkele mooie verhalen op, waarvan een tweetal uit een uitgebreid handgeschreven dagboek.

De 9 gesneuvelde Molenstedenaars worden elk afzonderlijk in de kijker gezet.

Veel aandacht gaat uit naar de beruchte datum van 20 augustus 1914, de grootste rampdag uit de geschiedenis van  

 Molenstede. De Duitsers hebben toen 11 Molensteedse burgers gruwelijk vermoord en 31 huizen afgebrand.

 

Buiten het dagelijks leven in Molenstede tijdens de oorlogsjaren (gemeenteraad, onderwijs, geweld en diefstallen, de  

 Duitse loopgraven op Dassenaarde, de Spaanse griep enz.) worden ook uitvoerig de Molensteedse burgers vermeld  

 die opgeëist werden om in Duitsland gedwongen te gaan werken in de beruchte werkkampen. Hun tragisch verhaal  

 kan u lezen in dit boek.

 

Het boek eindigt met het relaas van de bevrijdingsvieringen in Molenstede, de schadeloosstellingen, de nasleep van

 de oorlog en de oprichting van een oorlogsmonument.

 

Samengevat mag gesteld worden dat dit uniek boek een volledig beeld geeft van een belangrijke pagina in de  

 Molensteedse geschiedenis en zeer interessante lectuur voor alle Molenstedenaars die zich betrokken voelen met hun  

 dorp en zijn inwoners. Velen zullen hierin ontdekken wat hun familieleden-voorouders destijds allemaal meegemaakt  

 hebben of in welke omstandigheden zij de oorlogsjaren trachtten door te komen.

 

Heemkring Molenstede presenteert dit boek voor het eerst via een eigen stand tijdens de komende Boerenmarkt van

 de Landelijke Gilde op zondag 29 juli ek.

Het boek wordt aangeboden voor 20 Euro (18 Euro voor abonnees van het tijdschrift “Molenstede in de

 kijker”).

De eerste commentaren zijn zeer lovend zodat gerekend wordt op grote belangstelling.